Ovaj email sadrži slike. Ukoliko ih ne vidite aktivirajte opciju za prikaz slike ili pogledajte ovdje.

[[salutation]],

U ovom broju pročitajte o prestanku moratorija na ovrhe i kako otvoriti zaštićeni račun. Kako bi blokirani građani lakše podnijeli negativne ekonomske posljedice nastale zbog posebnih okolnosti kakve su i one zbog epidemije bolesti COVID-19, Vlada je donijela poseban režim za novčane ovrhe, odnosno moratorij u trajanju tri mjeseca, uz mogućnost produžetka za daljnja tri mjeseca, ovisno o prilikama u državi. Na snagu je stupila dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN, br. 47/20.). Time je uvedena odgoda od strane Financijske agencije provedbe ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe (građane) za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusom.

Pročitajte o računovodstvenim tretmanima dugotrajne imovine namijenjene prodaji. Računovodstveni tretman dugotrajne imovine namijenjene prodaji definiran je MSFI-om 5.

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji odnosi se na dugotrajnu imovinu čija će se knjigovodstvena vrijednost nadoknaditi prodajom, a ne putem korištenja. Uvjeti klasifikacije koji moraju biti zadovoljeni na datum bilance su: raspoloživost imovine za trenutnu prodaju u postojećem stanju, prodaja imovine mora biti vrlo vjerojatna te se prodaja mora ostvariti unutar godine dana od datuma klasifikacije.

Tijekom posebnih okolnosti koje su uzrokovane pandemijom koronavirus dolazi do izražaja internetske trgovine koja se realizira kao prodaja na daljinu, izvan prodavaonice. Prodaja se vrši sredstvima daljinske komunikacije, roba se kupcu dostavlja izravno od prodavatelja ili putem posrednika, a rjeđe samostalnim preuzimanjem od strane kupca u skladištu prodavatelja ili u prodavaonici, međusobni kontakti su svedeni na minimum. Internetska trgovina, kao oblik prodaje robe koja se realizira na daljinu, izvan prodavaonice, može se obavljati kao: trgovina na veliko, trgovina na malo ili posredovanje u trgovini. Također pročitajte više o troškovima testiranja na virus COVID-19. Slijedom navedenoga, troškovi testiranja na virus COVID-19, od 19.09.2020. godine na dalje (retroaktivna primjena nije propisana) smatraju se troškom poslodavca, ali ne i plaćom u naravi pa ne postoji obveza obračuna javnih davanja.

Kako biste čitali više ovakvih članaka možete se pretplatiti na naš stručni online portal Knjižnica za računovođe.

Ugodno čitanje Vam želim,
Andrea Skorin, bacc.oec.
product manager 

Prestanak moratorija na ovrhe i kako otvoriti zaštićeni račun

Kako bi blokirani građani lakše podnijeli negativne ekonomske posljedice nastale zbog posebnih okolnosti kakve su i one zbog epidemije koronavirusa, Vlada je donijela poseban režim za novčane ovrhe, odnosno moratorij u trajanju tri mjeseca, uz mogućnost produžetka za daljnja...

...Pročitajte više

 

 

Početno priznavanje i mjerenje dugotrajne imovine namijenjene prodaji

Računovodstveni tretman dugotrajne imovine namijenjene prodaji definiran je MSFI-om 5 - Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja, odnosno istoimenim HSFI-om 8. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji odnosi se na dugotrajnu imovinu čija će se...

...Pročitajte više


 

Internetska trgovina

Djelatnost trgovine putem interneta, tj. prodaja robe putem interneta sve je učestaliji oblik trgovine, koji u odnosu na klasičnu trgovinu ima niz prednosti, što naročito dolazi do izražaja tijekom posebnih okolnosti koje su uzrokovane pandemijom Covid-19 s obzirom na to da se radi o posebnom obliku prodaje koji se realizira kao prodaja...

...Pročitajte više

 

 

Tretman troškova testiranja zaposlenika na COVID- 19

U NN, br. 103/2020, od 18.09.2020. godine objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona (nadalje Pravilnik), koji je stupio na snagu 19.09.2020. godine. Između ostaloga, ovim Pravilnikom uređuje se tretman troškova laboratorijskog ispitivanja...

...Pročitajte više


dostavu novinaKako bismo Vam mogli isporučiti e-novine dodajte adresu info@dashofer.hr u Vaš adresar.
Nabavite korisničko ime i lozinku Ne znate svoje korisničko ime i lozinku za pristup portalu? Zatražite odmah svoje korisničke podatke!
Preporučiti Preporučite e-novine kao koristan izvor informacija svojim kolegama i poznanicima.
Kako Ukoliko još niste korisnik e-novina, na našim stranicama se registrirajte.
Odjavu Ukoliko ne želite više primati naše besplatne e-novine o tome nas obavijestite na info@dashofer.hr.Copyright © 2005-2020 by Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, d.o.o. centar za obrazovanje i izdavačku djelatnost,
Ulica Grge Tuškana 23, 10 000 Zagreb, Tel.: 01 / 46 55 107, Fax: 01 / 46 55 108, E-mail: info@dashofer.hr